קרית גת- מתחם תעסוקה ואצטדיון

סטטוס: בהליכי אישור