קרית יובל, עיר גנים וקרית מנחם, ירושלים-תכנית אב להתחדשות עירונית (פינוי בינוי)