קריית יערים-מתחם מלונאות ומגורים

המזמין: פרטי
שנת הזמנת העבודה: 2012
מיקום: קרית יערים
שטח: כ-32 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: מגורים, גני ילדים, בית כנסת, גן ציבורי. 286 יח"ד, 100 חדרי מלון
צוות תכנון: ארי כהן, מיכאל וינד, שירית פינק גלסנר

תהליך ההצטופפות העובר על הישוב קרית יערים בעשור האחרון מכתיב איתור שטחים נוספים לפיתוח ואימוץ תכנון בעל מאפייני בינוי עירוניים.

בשל הרצון לשמור על השטחים הפתוחים הרגישים בסביבות הישוב, רשויות התכנון קבעו כי אזורי הפיתוח הנוספים יתמקדו בתחומי הישוב, ולא מחוצה לו.

מתחם המגורים בפרויקט זה ממוקם בלב הישוב ויועד כולו למלונאות בתכנית הישוב ההיסטורית. האתגר בתכנון פרויקט זה נבע מהצורך לשמר את מרכיב המלונאות תוך שילוב יעודי מגורים ושטחים פתוחים משמעותיים, הנדרשים בשל מס' הנפשות הגבוה יחסית המאפיין את האוכלוסיה החרדית. בנוסף, מיקומה של התכנית על גבעה הצריכה בדיקות נצפות מכביש מס' 1 ומישובים סמוכים על מנת להבטיח מופע המכבד את סביבותיו, וזאת למרות מאפייניו העירוניים

  • התמצאות

תהליך ההצטופפות העובר על הישוב קרית יערים בעשור האחרון מכתיב איתור שטחים נוספים לפיתוח ואימוץ תכנון בעל מאפייני בינוי עירוניים.

בשל הרצון לשמור על השטחים הפתוחים הרגישים בסביבות הישוב, רשויות התכנון קבעו כי אזורי הפיתוח הנוספים יתמקדו בתחומי הישוב, ולא מחוצה לו.

מתחם המגורים בפרויקט זה ממוקם בלב הישוב ויועד כולו למלונאות בתכנית הישוב ההיסטורית. האתגר בתכנון פרויקט זה נבע מהצורך לשמר את מרכיב המלונאות תוך שילוב יעודי מגורים ושטחים פתוחים משמעותיים, הנדרשים בשל מס' הנפשות הגבוה יחסית המאפיין את האוכלוסיה החרדית. בנוסף, מיקומה של התכנית על גבעה הצריכה בדיקות נצפות מכביש מס' 1 ומישובים סמוכים על מנת להבטיח מופע המכבד את סביבותיו, וזאת למרות מאפייניו העירוניים