קרית מנחם, ירושלים- התחדשות עירונית: רח' הנרייטה סאלד, רח' מקסיקו- שני פרויקטים, רח' איסלנד