רחביה, ירושלים-תכנית מתאר לשימור ופיתוח

המזמין: עיריית ירושלים
שנת הזמנת העבודה: 2004
מיקום: ירושלים
שטח: כ-647 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: כ-5,000 יח"ד
צוות תכנון: נחום מלצר, ארי כהן, אתי אפרתי-אריה

התכנית כוללת את שכונת רחביה וחלק משכונות קריית שמואל, טלביה ושערי חסד. במסגרת התכנית נקבעו הוראות המאפשרות את פיתוח השכונה תוך שמירה על אופייה הייחודי. לשכונת רחביה חשיבות היסטורית היות והוקמו בה בניין המוסדות הלאומיים והגימנסיה, והתגוררו בה רבים ממנהיגי התנועה הציונית, וחשיבות אדריכלית בשל הריכוז הגדול ביותר בירושלים של מבנים בסגנון הבאוהאוס והסגנון הבינלאומי.

בתהליך התכנון נערך סקר והוגדרו כ-150 מבנים לשימור לפי קטגוריות שונות, וכן נקבע אופי השימור לכל קטגוריה וקטגוריה. לא פחות משימור הבניינים האיכותיים, ניתנה מחשבה תכנונית לשימור אופי הסביבה: הרחובות, הגדרות, התווך שבין הבניינים, הצמחייה וקנה המידה של גושי הבניינים.

התכנית לוותה ע"י צוות של עיריית ירושלים ובשיתוף הועדה המחוזית, מנהלת השכונה ונציגות התושבים.

התכנית היוותה מסמך מדיניות לפני שקיבלה תוקף, ואפשרה המשך הפיתוח בהתאם לעקרונותיה.

מצגת מרץ 2008

  • תשריט

התכנית כוללת את שכונת רחביה וחלק משכונות קריית שמואל, טלביה ושערי חסד. במסגרת התכנית נקבעו הוראות המאפשרות את פיתוח השכונה תוך שמירה על אופייה הייחודי. לשכונת רחביה חשיבות היסטורית היות והוקמו בה בניין המוסדות הלאומיים והגימנסיה, והתגוררו בה רבים ממנהיגי התנועה הציונית, וחשיבות אדריכלית בשל הריכוז הגדול ביותר בירושלים של מבנים בסגנון הבאוהאוס והסגנון הבינלאומי.

בתהליך התכנון נערך סקר והוגדרו כ-150 מבנים לשימור לפי קטגוריות שונות, וכן נקבע אופי השימור לכל קטגוריה וקטגוריה. לא פחות משימור הבניינים האיכותיים, ניתנה מחשבה תכנונית לשימור אופי הסביבה: הרחובות, הגדרות, התווך שבין הבניינים, הצמחייה וקנה המידה של גושי הבניינים.

התכנית לוותה ע"י צוות של עיריית ירושלים ובשיתוף הועדה המחוזית, מנהלת השכונה ונציגות התושבים.

התכנית היוותה מסמך מדיניות לפני שקיבלה תוקף, ואפשרה המשך הפיתוח בהתאם לעקרונותיה.

מצגת מרץ 2008