רחובות, מזרח העיר- הצעה לתכנית מתאר מפורטת

המזמין: עיריית רחובות
שנת הזמנת העבודה: 2017
מיקום: מזרח רחובות, מעבר לכביש 40
שטח: כ-2,000 דונם
סטטוס: הצעה לתחרות
פרוגרמה: מגורים, מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור, פארק עירוני
צוות תכנון: ארי כהן, תומר רבינוביץ', צליל אטיאס, יעל גולד-ארד, אלה זילברפרב-בן עזרא
בשיתוף עם: מתניה ז"ק

כחלק ממימוש חזונו של ראש העיר להרחבת המרקם העירוני ובהתאם להחלטת הוועדה הארצית לנושאים תכנוניים עקרוניים במסגרת תמ"א 1/35 אשר אישרה הרחבה ממזרח לדרך בגין, הוחלט על קידום תכנון של מזרח העיר. הצעת צוות התכנון, תכנית "רובע קדם", נבעה מחזון מקיים השואף לתביעת רגל אקולוגית מינימלית תוך מתן מענה לצרכיה המגוונים של אוכלוסייה עירונית גדלה ומצטופפת. ברובע זה מוצע פארק עירוני משמעותי, שעתיד לשרת אוכלוסיות ותיקות וחדשות כאחד, ולהפוך לחלק מההוויה ה-"רחובותית" – זירה לפעילות עירונית תוססת. זו תעצים את תהליכי ההתחדשות של "לב העיר" מחד, ומאידך תתמוך בהפיכתה של רחובות לאבן שואבת למגוון אוכלוסיות. ההצעה התכנונית מבקשת לראות בשטחים המזרחיים לעיר הזדמנות עירונית נדירה לעיר כולה (ולא רק עבור הרובע החדש), ומתוך כך להיות נדיבה לעיר, הן בהיקף השטחים המוקצים שלא לצרכי הרובע והן במיקומם בחלון הראווה הראשי שלו

  • מבט ממזרח

כחלק ממימוש חזונו של ראש העיר להרחבת המרקם העירוני ובהתאם להחלטת הוועדה הארצית לנושאים תכנוניים עקרוניים במסגרת תמ"א 1/35 אשר אישרה הרחבה ממזרח לדרך בגין, הוחלט על קידום תכנון של מזרח העיר. הצעת צוות התכנון, תכנית "רובע קדם", נבעה מחזון מקיים השואף לתביעת רגל אקולוגית מינימלית תוך מתן מענה לצרכיה המגוונים של אוכלוסייה עירונית גדלה ומצטופפת. ברובע זה מוצע פארק עירוני משמעותי, שעתיד לשרת אוכלוסיות ותיקות וחדשות כאחד, ולהפוך לחלק מההוויה ה-"רחובותית" – זירה לפעילות עירונית תוססת. זו תעצים את תהליכי ההתחדשות של "לב העיר" מחד, ומאידך תתמוך בהפיכתה של רחובות לאבן שואבת למגוון אוכלוסיות. ההצעה התכנונית מבקשת לראות בשטחים המזרחיים לעיר הזדמנות עירונית נדירה לעיר כולה (ולא רק עבור הרובע החדש), ומתוך כך להיות נדיבה לעיר, הן בהיקף השטחים המוקצים שלא לצרכי הרובע והן במיקומם בחלון הראווה הראשי שלו