רח' אלכסנדריון ואלעזר בן יאיר, ירושלים- התחדשות עירונית, מגורים ומוסד