רח' בוליבה, ירושלים- התחדשות עירונית

סטטוס: בהליכי אישור