שדה דב, תל אביב-תכנית מתאר לרובע עירוני חדש

המזמין: רשות מקרקעי ישראל, עיריית ת"א, נציגי בעלי הגוש הגדול
שנת הזמנת העבודה: 2013
מיקום: תל אביב
שטח: כ-2,250 דונם
סטטוס: בהליכי אישור
פרוגרמה: מגורים מסחר ומשרדים. כ-16,000 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, מיכאל וינד, שירית פינק-גלסנר, תומר רבינוביץ'
בשיתוף עם: ד"ר חיים פיאלקוף ושלמה אהרונסון אדריכלים

מרכזיות העיר תל אביב במטרופולין ובמדינה מחייב את המשך צמיחתה של העיר. היגד חזוני מרכזי בתכנית האב של תל אביב קובע כי העיר צריכה לשמר את מעמדה כבירה הכלכלית של ישראל. היגד זה הוא חלק מתמונת העתיד של חזון העיר הרואה בה: "מרכז כלכלי מטרופוליני וארצי".

רובע שדה דב מהווה את חטיבת הקרקע הפנויה האחרונה בתחומי העיר ההיסטורית והחזון לתכנונו המוצע צומח משני מקורות שונים: האחד נובע מזיהוי היתרונות העצומים של מיקומו הייחוד: הן כצומת של שני צירי הנוף החשובים בעיר (פארק הירקון וחוף הים), המושכים אליהם פעילות פנאי ותיירות מרובה, והן כהמשך טבעי לרשת הוותיקה שמדרום. ביתרונות אלה טמון פוטנציאל המקום להפוך למרכז עירוני שוקק חיים עבור תושבי השכונות שמצפון לירקון. המקור השני לחזון נובע מהאתגרים שבתכנון לטווח ארוך ובצפיפויות גבוהות.

הבינוי המוצע משלב בניה מרקמית וגבוהה תוך הקפדה על מרכזיותו של הרחוב כלב הרובע לצד הפארק החופי אשר תחילתו בחוף תל ברוך וסופו במעגנת רידינג. המעגנה עתידה לגדול ולהוות תוספת חשובה לענף השיט בארץ.

התכנון ברובע מלווה בצוות יועצי סביבה וקיימות אשר שואפים לייצר מרקם העולה בקנה מידה עירוני הנהוג במתקדמות שבערי העולם. לאורך שלבי התכנון מבוצעות בדיקות מגוונות בניסיון לצמצם פליטות גזי חממה, ייעול השימוש במשאבי אנרגיה, תכנון מוטה תחבורה ציבורית ועוד.

אתר עיריית ת-א יפו- שיתוף ציבור שדה דב

  • מבט על לעבר הים. הדמיה- viewpoint

מרכזיות העיר תל אביב במטרופולין ובמדינה מחייב את המשך צמיחתה של העיר. היגד חזוני מרכזי בתכנית האב של תל אביב קובע כי העיר צריכה לשמר את מעמדה כבירה הכלכלית של ישראל. היגד זה הוא חלק מתמונת העתיד של חזון העיר הרואה בה: "מרכז כלכלי מטרופוליני וארצי".

רובע שדה דב מהווה את חטיבת הקרקע הפנויה האחרונה בתחומי העיר ההיסטורית והחזון לתכנונו המוצע צומח משני מקורות שונים: האחד נובע מזיהוי היתרונות העצומים של מיקומו הייחוד: הן כצומת של שני צירי הנוף החשובים בעיר (פארק הירקון וחוף הים), המושכים אליהם פעילות פנאי ותיירות מרובה, והן כהמשך טבעי לרשת הוותיקה שמדרום. ביתרונות אלה טמון פוטנציאל המקום להפוך למרכז עירוני שוקק חיים עבור תושבי השכונות שמצפון לירקון. המקור השני לחזון נובע מהאתגרים שבתכנון לטווח ארוך ובצפיפויות גבוהות.

הבינוי המוצע משלב בניה מרקמית וגבוהה תוך הקפדה על מרכזיותו של הרחוב כלב הרובע לצד הפארק החופי אשר תחילתו בחוף תל ברוך וסופו במעגנת רידינג. המעגנה עתידה לגדול ולהוות תוספת חשובה לענף השיט בארץ.

התכנון ברובע מלווה בצוות יועצי סביבה וקיימות אשר שואפים לייצר מרקם העולה בקנה מידה עירוני הנהוג במתקדמות שבערי העולם. לאורך שלבי התכנון מבוצעות בדיקות מגוונות בניסיון לצמצם פליטות גזי חממה, ייעול השימוש במשאבי אנרגיה, תכנון מוטה תחבורה ציבורית ועוד.

אתר עיריית ת-א יפו- שיתוף ציבור שדה דב