תל אביב- מעגנת רידינג

המזמין: עיריית ת"א
סטטוס: בהליכי אישור