ערערה בנגב-שכונה 10

המזמין: הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אהוד תייר בע"מ
שנת הזמנת העבודה: 2015
מיקום: ערערה בנגב, החלק הדרומי
שטח: 970 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: כ-1,400 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, אבי לינדנבאום, אריאל שרעבי, אמיר אלישע

אדמות בבעלות מדינה בחלק מיישובי הבדואים בנגב מהוות מצרך נדיר, ובמקרים רבים העדרן מהווה חסם לפיתוח וביכולתן לתת מענה לריבוי הטבעי של אוכלוסיית המקום. שכונה 10 (חלקה 700) הינה חטיבת הקרקע האחרונה המשמעותית בבעלות מדינה ביישוב ערערה בנגב, מכאן צורתו הלא-רגולרית של הקו הכחול. בתהליך התכנון נבחנו מגוון תמהילי דיור, אשר מצד אחד ינצלו את משאב הקרקע ביעילות ומצד שני יתאימו לדפוסי הדיור והמגורים של קהל היעד של התכנית. החלק הארי של מגרשי המגורים בתכנית מיועד לריבוי הטבעי של היישוב הקיים, וחלק קטן עבור קליטת משפחות הגרות בפזורה מצפון ליישוב. עם משפחות אלה בוצע תהליך שיתוף ציבור תוך התאמת התכנית לצרכים הייחודים של הקבוצה.

  • שטח התכנית

אדמות בבעלות מדינה בחלק מיישובי הבדואים בנגב מהוות מצרך נדיר, ובמקרים רבים העדרן מהווה חסם לפיתוח וביכולתן לתת מענה לריבוי הטבעי של אוכלוסיית המקום. שכונה 10 (חלקה 700) הינה חטיבת הקרקע האחרונה המשמעותית בבעלות מדינה ביישוב ערערה בנגב, מכאן צורתו הלא-רגולרית של הקו הכחול. בתהליך התכנון נבחנו מגוון תמהילי דיור, אשר מצד אחד ינצלו את משאב הקרקע ביעילות ומצד שני יתאימו לדפוסי הדיור והמגורים של קהל היעד של התכנית. החלק הארי של מגרשי המגורים בתכנית מיועד לריבוי הטבעי של היישוב הקיים, וחלק קטן עבור קליטת משפחות הגרות בפזורה מצפון ליישוב. עם משפחות אלה בוצע תהליך שיתוף ציבור תוך התאמת התכנית לצרכים הייחודים של הקבוצה.