כסיפה- הרחבת שכונה 13

המזמין: רשות מקרקעי ישראל / הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
שנת הזמנת העבודה: 2017
מיקום: שכונה 13, דרום-מערבית ליישוב הקיים כסיפה מזרחית לנחל ב"ש
שטח: כ-110 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: שכונת מגורים בהיקף של כ-160 יח"ד, שטחים למבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים וחקלאיים
צוות תכנון: ארי כהן, אלה זילברפרב-בן עזרא, אריאל שרעבי, עמית סגל, רביד פלג

במסגרת קידום תכניות מתאר מפורטות להסדרה במקום וריבוי טבעי של האוכלוסייה המתגוררת בתחום  כסיפה, נעשתה תכנית זו כהרחבה לשכונה 13 בכסיפה, בחלק הדרום-מערבי של תחום השיפוט של כסיפה. התכנית מאפשרת הסדרה במקום לתושבים המתגוררים בתחומה, תוך הגדרת מגרשי מגורים בשטחים בהם קיימים מגורים בפועל, ומציעה מגרשי מגורים נוספים עבור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה. נוסף לשטחים למגורים מגדירה התכנית שטחים למבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ומערכת דרכים, תוך שיתוף ותיאום עם התושבים החיים בתחומה ובהתאמה לתכניות המפורטות המאושרות בסביבתה.

 

  • מגרשים על רקע תצלום אוויר

במסגרת קידום תכניות מתאר מפורטות להסדרה במקום וריבוי טבעי של האוכלוסייה המתגוררת בתחום  כסיפה, נעשתה תכנית זו כהרחבה לשכונה 13 בכסיפה, בחלק הדרום-מערבי של תחום השיפוט של כסיפה. התכנית מאפשרת הסדרה במקום לתושבים המתגוררים בתחומה, תוך הגדרת מגרשי מגורים בשטחים בהם קיימים מגורים בפועל, ומציעה מגרשי מגורים נוספים עבור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה. נוסף לשטחים למגורים מגדירה התכנית שטחים למבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ומערכת דרכים, תוך שיתוף ותיאום עם התושבים החיים בתחומה ובהתאמה לתכניות המפורטות המאושרות בסביבתה.