כסיפה, שכונה 49- תכנית מפורטת למגורים

המזמין: רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
מיקום: שכונה 49, צפון-מזרח לכסיפה הישוב הקיים, ממערב לכביש 80 ותוואי מסילת ב"ש-ערד המתוכננת
שטח: כ-70 דונם
סטטוס: בהליכי אישור
פרוגרמה: שכונת מגורים בהיקף של כ-200 יח"ד, בצפיפות משתנה, כולל מגורים עם חזיתות מסחריות ושטחי ציבור
צוות תכנון: ארי כהן, יערה רוזנר מנור, אמיר אלישע, אלה זילברפרב-בן עזרא, מרים ברודי שויקה

תכנית מתאר מפורטת לשכונה חדשה באזור שכונה 49 ,מצפון מזרח ליישוב הקיים בכסיפה. התכנית נמצאת בשטחי אדמות מדינה, בסמוך לאזור תעסוקה מתוכנן ולשכונות מגורים נוספות קיימות. השכונה מתוכננת כחלק מהמרקם הקיים ובתכנון פתוח קצה, ביחס לתכנון עתידי מצפון.

השכונה כוללת שטחי מגורים בצפיפות משתנה של 13-3 יח"ד לדונם, מתוכם מבני מגורים בעלי חזיתות מסחריות ושטחי ציבור.

תכנית מתאר מפורטת לשכונה חדשה באזור שכונה 49 ,מצפון מזרח ליישוב הקיים בכסיפה. התכנית נמצאת בשטחי אדמות מדינה, בסמוך לאזור תעסוקה מתוכנן ולשכונות מגורים נוספות קיימות. השכונה מתוכננת כחלק מהמרקם הקיים ובתכנון פתוח קצה, ביחס לתכנון עתידי מצפון.

השכונה כוללת שטחי מגורים בצפיפות משתנה של 13-3 יח"ד לדונם, מתוכם מבני מגורים בעלי חזיתות מסחריות ושטחי ציבור.