שכונת הסנסן, צור הדסה

המזמין: משרד הבינוי והשיכון
שנת הזמנת העבודה: 1999
מיקום: צור הדסה
שטח: כ-334 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: שכונת מגורים, כ-1,109 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, אלי דוידוב, מיכאל וינד

התכנית תוכננה בסוף שנות ה-90' בעקבות גלי העלייה הגדולה ממדינות ברה"מ ונדרשה לאזן בין הצורך למציאת פיתרונות דיור לבין המרקם הכפרי הקיים והרגישות הנופית המאפיינת את האתר. התכנון יצר תמהיל טיפוסי בינוי עשיר, תוך עירוב בנייה צמודת קרקע עם בניה רוויה. התוצר התכנוני אפשר מגוון פתרונות דיור אשר בתורם משכו אוכלוסיות הטרוגניות.

  • התמצאות

התכנית תוכננה בסוף שנות ה-90' בעקבות גלי העלייה הגדולה ממדינות ברה"מ ונדרשה לאזן בין הצורך למציאת פיתרונות דיור לבין המרקם הכפרי הקיים והרגישות הנופית המאפיינת את האתר. התכנון יצר תמהיל טיפוסי בינוי עשיר, תוך עירוב בנייה צמודת קרקע עם בניה רוויה. התוצר התכנוני אפשר מגוון פתרונות דיור אשר בתורם משכו אוכלוסיות הטרוגניות.