שכונת השוטרים-בית שמש

המזמין: עיריית בית שמש, רשות מקרקעי ישראל
שנת הזמנת העבודה: 2015
מיקום: בית שמש
שטח: כ-72 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: מגורים, שטחים פתוחים, מוסדות ציבור ואצטדיון. כ-200 יח"ד. שטח בנוי כולל: כ-38,000 מ"ר
צוות תכנון: ארי כהן, מיכאל וינד

התכנית ממוקמת באזור הכניסה הראשית לעיר בית שמש (צומת ביג), בסמוך לאיצטדיון ההיסטורי. התכנית שואפת לבנות את צידו המערבי של רח' העליה במבני מגורים תוך יצירת חיבור בין שכונת ביאליק מדרום למרכז המסחרי בצפון העיר, באופן שיאפשר רצף אורבני בין חלקי העיר וינגיש את השטחים הפתוחים למרגלות התכנית לכל דרי הסביבה. התכנון לקח על עצמו את שיקום האצטדיון ההיסטורי והשמשתו מחדש תוך הסדרת מעמדו הפיזי והסטטוטורי שהוזנחו.

  • התמצאות

התכנית ממוקמת באזור הכניסה הראשית לעיר בית שמש (צומת ביג), בסמוך לאיצטדיון ההיסטורי. התכנית שואפת לבנות את צידו המערבי של רח' העליה במבני מגורים תוך יצירת חיבור בין שכונת ביאליק מדרום למרכז המסחרי בצפון העיר, באופן שיאפשר רצף אורבני בין חלקי העיר וינגיש את השטחים הפתוחים למרגלות התכנית לכל דרי הסביבה. התכנון לקח על עצמו את שיקום האצטדיון ההיסטורי והשמשתו מחדש תוך הסדרת מעמדו הפיזי והסטטוטורי שהוזנחו.