מוא"ז מטה יהודה-תכנית אב לתיירות ופיתוח כפרי

המזמין: מועצה אזורית מטה יהודה
שנת הזמנת העבודה: 2010
מיקום: מועצה אזורית מטה יהודה
שטח: כ-520 קמ"ר
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: התכנית מתייחסת לכלל שטחי מ.א. מטה יהודה; השטחים הפתוחים ו-56 ישובים (קהילתיים, מושבים וקיבוצים). התכנית מקנה כלים לפיתוח המשאב התיירותי, ברמת היזם הבודד (בנחלה) וברמת הישוב והמועצה.
צוות תכנון: ארי כהן, אבי לינדנבאום
בשיתוף עם: תיק פרויקטים

מטרת תכנית האב לתיירות הינה מיצוב מרחב מטה יהודה על מפת התיירות של ישראל כ"הלב הירוק"–מוקד תיירות, נופש ופנאי של המרחב הבין מטרופוליני ירושלים תל אביב. התיירות תשמש מנוף לחיזוק כלכלי, כלי לשימור השטחים הפתוחים והפעילות החקלאית, ומקור להגדרת זהות ושייכות של תושבי היישובים הכפריים.
התכנית מתייחסת למגוון מרכיבי התיירות: החל בשטחים הפתוחים, דרך מוקדי טבע, ארכיאולוגיה והיסטוריה, וכלה בפיתוח ישובים, הקמת עסקים, בנייה בנחלות ועוד.

 

  • היצע תיירותי-שטחים פתוחים

מטרת תכנית האב לתיירות הינה מיצוב מרחב מטה יהודה על מפת התיירות של ישראל כ"הלב הירוק"–מוקד תיירות, נופש ופנאי של המרחב הבין מטרופוליני ירושלים תל אביב. התיירות תשמש מנוף לחיזוק כלכלי, כלי לשימור השטחים הפתוחים והפעילות החקלאית, ומקור להגדרת זהות ושייכות של תושבי היישובים הכפריים.
התכנית מתייחסת למגוון מרכיבי התיירות: החל בשטחים הפתוחים, דרך מוקדי טבע, ארכיאולוגיה והיסטוריה, וכלה בפיתוח ישובים, הקמת עסקים, בנייה בנחלות ועוד.