הרכבת הקלה, ירושלים-תכנית "הקו הכחול"

המזמין: תכנית אב לתחבורה באמצעות חברת ד.א.ל הנדסה
שנת הזמנת העבודה: 2012
מיקום: ירושלים, מרמות בצפון ועד מלחה וגילה בדרום
שטח: כ-1,250 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: 21 ק"מ מסילות, מתוכם 2 ק"מ במנהרה תת קרקעית. 34 תחנות רכבת קלה, מתוכן 3 תחנות תת קרקעיות. חניונים ומתקנים הנדסיים שיאפשרו תפקוד המערכת. פיתוח, שדרוג רחובות ושיפור נגישות במרחב הציבורי.
צוות תכנון: ארי כהן, אתי אפרתי-אריה, אבי לינדנבאום, עמיה מיכאלי מנשה, שירית פינק-גלסנר, תומר רבינוביץ, מרים ברודי שויקה, צליל אטיאס

הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים מהווה חלק ממערך התחבורה העירוני של העיר.

התכנית מגדירה רצועת מסילה לקו הכחול של הרכבת הקלה, לרבות מיקום תחנות עיליות ותת קרקעיות ומתקנים הנדסיים שנועדו להפעלתה.
הקו המתוכנן נועד לחבר את שכונת רמות, הממוקמת בצפון העיר, עם מרכז העיר. ממרכז העיר ממשיך הקו בשתי שלוחות המחברות בין מרכז העיר לבין השכונות גילה ומלחה.

לקו הכחול מספר ממשקים עם קווי הרכבת הקלה (אדום וירוק), עם מערכת אוטובוסים משלימה ועם רכב פרטי במספר חניוני חנה וסע.

כל אלו יאפשרו לקו הכחול לשפר את שירות התחבורה הציבורית בירושלים.

אתר עיריית ירושלים

בירושלים משפרים בתנועה

 

 

 

  • רחוב קינג ג'ורג', הדמיה- מור דגן

הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים מהווה חלק ממערך התחבורה העירוני של העיר.

התכנית מגדירה רצועת מסילה לקו הכחול של הרכבת הקלה, לרבות מיקום תחנות עיליות ותת קרקעיות ומתקנים הנדסיים שנועדו להפעלתה.
הקו המתוכנן נועד לחבר את שכונת רמות, הממוקמת בצפון העיר, עם מרכז העיר. ממרכז העיר ממשיך הקו בשתי שלוחות המחברות בין מרכז העיר לבין השכונות גילה ומלחה.

לקו הכחול מספר ממשקים עם קווי הרכבת הקלה (אדום וירוק), עם מערכת אוטובוסים משלימה ועם רכב פרטי במספר חניוני חנה וסע.

כל אלו יאפשרו לקו הכחול לשפר את שירות התחבורה הציבורית בירושלים.

אתר עיריית ירושלים

בירושלים משפרים בתנועה