לב העיר רחובות- תכנית מתאר להתחדשות עירונית

המזמין: משרד הבינוי והשיכון
שנת הזמנת העבודה: 2015
מיקום: מרכז העיר רחובות
שטח: 3,200 דונם
סטטוס: בתכנון
פרוגרמה: כ-25,000 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, מרים ברודי-שוויקה, אלה זילברפרב-בן עזרא, אמיר אלישע, טל דילר-אורנשטיין

מתחם "לב העיר" רחובות מכיל כיום כ-17,000 יח"ד קיימות בדפוסי בינוי, תמהיל וצפיפויות משתנים. היות ומגמות הפיתוח בעיר רחובות מצביעות על התהוות מוקדים משמעותיים בחלקים המערביים והמזרחיים של העיר בשנים הקרובות, מציעה התכנית לרתום את תנופות הפיתוח בחלקי העיר השונים באמצעות יצירת מערכת קשרים ברמה העירונית והמטרופולינית. העצמת רחוב הרצל מהווה נדבך משמעותי בתכנון תוך התייחסות ל"תחרות" על זכות הדרך בין כלי רכב, הולכי רגל, רוכבי אופניים וקווי הסעת המונים בסביבה עירונית מצטופפת. התכנית מציעה תוספת נומינלית של כ-8,000 יח"ד סה"כ, אשר יפותחו באופן דיפרנציאלי בין המתחמים השונים בהתאם לכושר הנשיאה של כל אחד מהם.

רחובות לב העיר_דוח שלב ב+ג

 

  • התמצאות

מתחם "לב העיר" רחובות מכיל כיום כ-17,000 יח"ד קיימות בדפוסי בינוי, תמהיל וצפיפויות משתנים. היות ומגמות הפיתוח בעיר רחובות מצביעות על התהוות מוקדים משמעותיים בחלקים המערביים והמזרחיים של העיר בשנים הקרובות, מציעה התכנית לרתום את תנופות הפיתוח בחלקי העיר השונים באמצעות יצירת מערכת קשרים ברמה העירונית והמטרופולינית. העצמת רחוב הרצל מהווה נדבך משמעותי בתכנון תוך התייחסות ל"תחרות" על זכות הדרך בין כלי רכב, הולכי רגל, רוכבי אופניים וקווי הסעת המונים בסביבה עירונית מצטופפת. התכנית מציעה תוספת נומינלית של כ-8,000 יח"ד סה"כ, אשר יפותחו באופן דיפרנציאלי בין המתחמים השונים בהתאם לכושר הנשיאה של כל אחד מהם.

רחובות לב העיר_דוח שלב ב+ג