מוא"ז מטה יהודה-תכנית מתאר

המזמין: מועצה אזורית מטה יהודה
שנת הזמנת העבודה: 2012
מיקום: כל שטח מועצה אזורית מטה יהודה
שטח: 480,000 דונם
סטטוס: בתכנון
צוות תכנון: ארי כהן, אתי אפרתי-אריה, מרים ברודי-שויקה, שרון מטר, אמיר אלישע
בשיתוף עם: ת.י.ק פרויקטים

תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית מטה יהודה, המהווה דגם חלוץ לתכניות מתאר כוללניות למועצות אזוריות בארץ. התכנית מבוצעת לאור ראיה אסטרטגית של המועצה להוביל ולעודד יזמות חקלאית-תיירותית-כפרית בתחומה, תוך הגדרת יחסי הגומלין בין השטח הפתוח למוקדי הפיתוח. הליך התכנון מתבצע הלכה למעשה בשתי רמות פירוט: תכנון 57 היישובים בתחום המועצה תוך הגדרת קיבולות יח"ד, צרכי ציבור יישובים, תיירות כפרית ותעסוקה, וכן תכנון השטחים הפתוחים שמחוץ לגבולות היישובים, ברובם הגדול שטחים בעלי ערכיות נופית-סביבתית גבוהה ומוגנים מכוח תכניות מתאר ארציות שונות (יערות, שמורות טבע, גנים לאומיים וכד'). על אף השונות בין רמות הפירוט ותחומי העיסוק, תכנית המתאר תהווה מסמך הוליסטי, המתווה את מגמות הפיתוח והשימור של המועצה האזורית שנים קדימה, הן בתחומי היישובים והן מחוצה להם.

מתווה לתכנית כוללנית למועצה אזורית מטה יהודה

  • תחום שיפוט מטה יהודה

תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית מטה יהודה, המהווה דגם חלוץ לתכניות מתאר כוללניות למועצות אזוריות בארץ. התכנית מבוצעת לאור ראיה אסטרטגית של המועצה להוביל ולעודד יזמות חקלאית-תיירותית-כפרית בתחומה, תוך הגדרת יחסי הגומלין בין השטח הפתוח למוקדי הפיתוח. הליך התכנון מתבצע הלכה למעשה בשתי רמות פירוט: תכנון 57 היישובים בתחום המועצה תוך הגדרת קיבולות יח"ד, צרכי ציבור יישובים, תיירות כפרית ותעסוקה, וכן תכנון השטחים הפתוחים שמחוץ לגבולות היישובים, ברובם הגדול שטחים בעלי ערכיות נופית-סביבתית גבוהה ומוגנים מכוח תכניות מתאר ארציות שונות (יערות, שמורות טבע, גנים לאומיים וכד'). על אף השונות בין רמות הפירוט ותחומי העיסוק, תכנית המתאר תהווה מסמך הוליסטי, המתווה את מגמות הפיתוח והשימור של המועצה האזורית שנים קדימה, הן בתחומי היישובים והן מחוצה להם.

מתווה לתכנית כוללנית למועצה אזורית מטה יהודה