מחנה סירקין-תכנית שלד

המזמין: משרד הבטחון
שנת הזמנת העבודה: 2012
מיקום: תחום שיפוט פתח-תקווה ומועצה אזורית דרום השרון
שטח: 2588 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: 12,000 יח"ד (+3,000 בתכנון לעתיד), 365,000 מ"ר תעסוקה
צוות תכנון: ארי כהן, אתי אפרתי-אריה, שירית פינק-גלסנר, אמיר אלישע
בשיתוף עם: ד"ר חיים פיאלקוף

רובע סירקין מהווה את חטיבת הקרקע העיקרית להמשך הפיתוח של העיר פתח תקווה לכיוון מזרח. חזון תכנית השלד הינו יצירת רובע מאוזן בעל שימושים מעורבים המתקשר אל העיר הקיימת ותומך בה. שטחי ציבור רבים בתחום התכנית מהווים השלמה לחוסרים קיימים בתחומי השכונות הסמוכות, ויחד עם פארק עירוני רחב ידיים עתידים לקשור את העיר הקיימת לרובע המתפתח. הבניה המוצעת ברובה מרקמית המשלבת בניה מגדלית ושימושים מעורבים לאורך הצירים הראשיים בתחומה. זיהוי מערכות הסעת המונים בתחום התכנית ובסביבתה היוו מרכיב משמעותי בקידום התכנית ובקביעת שלביות הפיתוח בה, כמו גם ההכרעה כי כביש עוקף 40 החדש העובר בתחומה יהיה משוקע ומקורה ברובו.

מצגת ועדה מקומית פתח תקוה

תיק תיעוד מתחמי_סקר שימור_משה שפירא אדריכלים

  • התמצאות

רובע סירקין מהווה את חטיבת הקרקע העיקרית להמשך הפיתוח של העיר פתח תקווה לכיוון מזרח. חזון תכנית השלד הינו יצירת רובע מאוזן בעל שימושים מעורבים המתקשר אל העיר הקיימת ותומך בה. שטחי ציבור רבים בתחום התכנית מהווים השלמה לחוסרים קיימים בתחומי השכונות הסמוכות, ויחד עם פארק עירוני רחב ידיים עתידים לקשור את העיר הקיימת לרובע המתפתח. הבניה המוצעת ברובה מרקמית המשלבת בניה מגדלית ושימושים מעורבים לאורך הצירים הראשיים בתחומה. זיהוי מערכות הסעת המונים בתחום התכנית ובסביבתה היוו מרכיב משמעותי בקידום התכנית ובקביעת שלביות הפיתוח בה, כמו גם ההכרעה כי כביש עוקף 40 החדש העובר בתחומה יהיה משוקע ומקורה ברובו.

מצגת ועדה מקומית פתח תקוה

תיק תיעוד מתחמי_סקר שימור_משה שפירא אדריכלים