תל אביב-תמהיל דיור, כלי עזר לעבודת הצוותים

המזמין: עיריית תל אביב
שנת הזמנת העבודה: 2015
מיקום: תל אביב
שטח: כלל העיר
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: קביעת מדיניות לתמהיל דיור עירוני, מלווה בכלי עזר דינאמיים לעדכונה כתלות בארבעה משתנים:1. הרכב אוכלוסייה קיימת וצפויה 2. מלאי הדיור הקיים 3. מצאי התכניות המאושרות 4. יעדי תכנית המתאר תא/5000
צוות תכנון: ראש צוות התכנון : ד"ר חיים פיאלקוף. אדריכלים : ארי כהן, אבי לינדנבאום

מסמך מדיניות שהוכן עבור עיריית ת"א-יפו לכל שטח העיר.
המסמך הוכן כעבודת המשך לתכנית תא/5000 במטרה ליצור ו/או לשמר תמהילי דיור מגוונים ברחבי העיר, אשר יסייעו במימוש מדיניות העיר, לרבות עידוד תהליכי התחדשות עירונית במרקם הקיים ופיתוח מושכל של אזורי מגורים חדשים.

דוח סופי מאי 2016

 

  • דוח סופי-עמוד השער

מסמך מדיניות שהוכן עבור עיריית ת"א-יפו לכל שטח העיר.
המסמך הוכן כעבודת המשך לתכנית תא/5000 במטרה ליצור ו/או לשמר תמהילי דיור מגוונים ברחבי העיר, אשר יסייעו במימוש מדיניות העיר, לרבות עידוד תהליכי התחדשות עירונית במרקם הקיים ופיתוח מושכל של אזורי מגורים חדשים.

דוח סופי מאי 2016