תמ"מ 1/31-תכנית מתאר מחוזית חלקית לישוב רוגלית בהרי ירושלים