אסף חמו
פרויקטים
לקוח
איזור
נקה חיפוש
ארצי אזורי ועירוני
ביתר עלית-תכנית שלד לרובע B
משרד הבינוי והשיכון
עיריית גבעת שמואל
דרום מערב ירושלים-תכנית אב
רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
הרי ירושלים-תכנית אב לפיתוח ושימור
רשות מקרקעי ישראל
טאסו, בית קברות במע"ר בן צבי, תל אביב
עיריית תל אביב יפו
כסיפה – תכנית מתאר כוללנית
משרד הפנים, מנהל התכנון
מועצה אזורית מטה יהודה
מועצה אזורית מטה יהודה
מועצה אזורית מטה יהודה
מצפון לכסיפה-תכנית שלד
רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
תל אביב- מעגנת רידינג
עיריית תל אביב יפו
משרד הפנים
תמ"מ 1/30-תכנית מתאר למחוז ירושלים
משרד הפנים, מנהל התכנון
תמ"מ 1/31-תכנית מתאר מחוזית חלקית לישוב רוגלית בהרי ירושלים
משרד הפנים, מנהל התכנון
תמ"מ1/29-תכנית מתאר מחוזית למערכת הסעת המונים בירושלים
משרד הפנים, מנהל התכנון
פרוגרמות, מסמכי מדיניות, ניירות עמדה
רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
העיר העתיקה, ירושלים-מסמך מדיניות
הרשות לפיתוח ירושלים
ייעוץ למשרד הפנים-תכנון כוללני, פישוט והאחדת תמ"מים
משרד הפנים, משרד האוצר
מחנה ג'וליס, מוא"ז באר טוביה/שפיר
משרד הבינוי והשיכון
מערכת הסעת המונים בירושלים-תכנון אורבני
תכנית אב לתחבורה
מרחב ערערה-דימונה-בדיקת התכנות להסדרת התיישבות
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אהוד תייר בע"מ
רשות מקרקעי ישראל
עיריית תל אביב יפו
תל אביב, תחנות מטרו- בדיקת היתכנות לפיתוח בסביבות תחנות המטרו
דירה להשכיר
תשתיות
גבעת התחמושת, ירושלים-חניון חנה וסע, בדיקת התכנות לפיתוח
מוריה
גילה, ירושלים-בדיקת התכנות למיקום דפו לרכבת קלה
אמי מתום בע"מ
הרכבת הקלה, גוש דן- תכנון תחנות של "הקו הירוק"
נתע
הרכבת הקלה, ירושלים- תכנון מפורט של "הקו הכחול"
תכנית אב לתחבורה, ד.א.ל הנדסה
תכנית אב לתחבורה
תכנית אב לתחבורה, ד.א.ל הנדסה
הרכבת הקלה, תל אביב- יפו-תכנית "הקו האדום"
נתע
כביש 39- מקטע מזרחי
מוריה
כביש 4 בגין דרום/גשר עמק רפאים, ירושלים
מוריה
נתע
מקורות
רכבל לעין כרם, ירושלים
הרשות לפיתוח ירושלים
שכונות ורובעים
משרד הבינוי והשיכון
אבו גוש, מע"ר ליבת הכפר- הרובע הדרומי
מועצה מקומית אבו גוש
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אהוד תייר בע"מ
אבו קרינת- שכונה 6
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אהוד תייר בע"מ
אבו קרינת- שכונה 7
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אהוד תייר בע"מ
אבו קרינת- שכונה 8
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אהוד תייר בע"מ
דרום מערב קריית גת- שכונת מגורים
רשות מקרקעי ישראל
הרשות לפיתוח ירושלים
הרשות לפיתוח ירושלים
הפטריארכיה הארמנית
תיק פרויקטים
ואדי על נעם- תכנית מפורטות: מערבית, דרומית ומזרחית
תיק פרויקטים
חורה, מתחמים 12-16-שלוש תכניות מפורטת לשכונות מגורים
רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
כסיפה- שכונה 50
רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
כסיפה- שכונה 51
רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
כסיפה- שכונה 52
רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
כסיפה- שכונה 54
רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
כסיפה- שכונה 80
רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
מדרום לרמת רחל- תכנון שכונת מגורים
רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל
משרד הביטחון
עיריית תל אביב יפו
מצפון לרמת רחל- תכנון שכונת מגורים
רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל
מתחם אליהו, תעש השרון
רשות מקרקעי ישראל
הרשות לפיתוח ירושלים
ערוער-קרקעות תמורה
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אהוד תייר בע"מ
ערערה בנגב- שכונה 12
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אהוד תייר בע"מ
ערערה בנגב- שכונה 13
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אהוד תייר בע"מ
ערערה בנגב- תוספת זכויות בניה למגורים ומבני ציבור
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אהוד תייר בע"מ
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אהוד תייר בע"מ
פסגת זאב, ירושלים-תכנית מפורטת למגורים 7928
הרשות לפיתוח ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
פסגת זאב, ירושלים-תכנית מפורטת למגורים 8150
הרשות לפיתוח ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
פסגת זאב, ירושלים-תכנית מפורטת למגורים 8151
הרשות לפיתוח ירושלים, משרד הבינוי והשיכון
קריית גת- תכנית שלד רובע דרום
רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל
קריית פארק לכיש, אשדוד- בינוי ופיתוח 1:500
עיריית אשדוד
יזם פרטי
יזם פרטי
רהט, שכונה 3 בדרום-תכנית מפורטת לשכונת מגורים
רשות מקרקעי ישראל
משרד הביטחון
עיריית ירושלים
עיריית רחובות
רשות מקרקעי ישראל
שגב שלום- תוספת זכויות בניה למגורים ומבני ציבור
תיק פרויקטים
רשות מקרקעי ישראל, עיריית ת"א, נציגי בעלי הגוש הגדול
משרד הבינוי והשיכון
עיריית בית שמש, רשות מקרקעי ישראל
משרד הבינוי והשיכון
התחדשות עירונית
אור יהודה- התחדשות עירונית שכונות דרומיות
משרד הבינוי והשיכון
ארנונה, ירושלים- התחדשות עירונית: דרך חברון, רח' שלום יהודה
יזמים פרטיים
בית הכרם, ירושלים- התחדשות עירונית ברח' המייסדים
יזם פרטי
גילה, ירושלים- התחדשות עירונית: רח' השיש, רח' השוהם, רח' הצוף
יזמים פרטיים
עיריית ירושלים, מוריה
משרד הבינוי והשיכון
מע"ר באר שבע- תכנית אב
עיריית באר שבע
מתחם בית המשפט, אשדוד- התחדשות עירונית
משרד הבינוי והשיכון
מתחם מעגלי יבנה, גוננים, ירושלים- בדיקת היתכנות להתחדשות עירונית
אשדר
קטמון וקטמונים, ירושלים- התחדשות עירונית ברחובות: ר' מאיר, יוסי בן יועזר, מעגלי יבנה, יצחק שדה, צומת פת
יזמים פרטיים
קרית יובל, ירושלים- התחדשות עירונית: רח' הנטקה, רח' בורוכוב, מתחם בזק
יזמים פרטיים
קרית יובל, עיר גנים וקרית מנחם, ירושלים-תכנית אב להתחדשות עירונית (פינוי בינוי)
מוריה
קרית מנחם, ירושלים- התחדשות עירונית: רח' הנרייטה סאלד, רח' מקסיקו- שני פרויקטים, רח' איסלנד
יזמים פרטיים
רח' אלכסנדריון ואלעזר בן יאיר, ירושלים- התחדשות עירונית, מגורים ומוסד
אסתי קליין- נחום קורפו
רח' בוליבה, ירושלים- התחדשות עירונית
אפריקה ישראל
רח' הרדוף, ירושלים- התחדשות עירונית (פינוי בינוי)
רוטשטיין
עיריית ירושלים
מסחר, תעסוקה, מלונאות ומוסדות ציבור
בית שמש, גבול זנוח-תכנית מפורטת למתחם מסחר ותעסוקה
יובל יפרח
גבעת שאול, ירושלים- בדיקת התכנות לאזור תעסוקה
עדן
דרך חברון, ירושלים- מלונאות
רשות מקרקעי ישראל
החברה לפיתוח חוף אילת
הר נוף, ירושלים-תכנית מפורטת לישיבת עטרת ישראל
ישיבת עטרת ישראל
רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
רשות מקרקעי ישראל
יזם פרטי
מנווה האקדמיה ללשון העברית, ירושלים
הרשות לפיתוח ירושלים
מע"ר רהט
רשות מקרקעי ישראל
מרכז תחבורתי ומוקד עירוני בגבעת התחמושת, ירושלים
תכנית אב לתחבורה
מרכז תחזוקה, ירושלים-רה תכנון תכנית מפורטת למתחם תעסוקה ותחזוקה
הרשות לפיתוח ירושלים
רשות מקרקעי ישראל
ערערה בנגב- אזור תעשייה חדש
תיק פרויקטים
ערערה בנגב- מבואה צפונית
מועצה מקומית ערערה
צומת אורה-מתחם תעסוקה
הרשות לפיתוח ירושלים
קרית גת- הרחבת אזור התעשייה
רשות מקרקעי ישראל
קרית גת- הרחבת אזור התעשייה
רשות מקרקעי ישראל
קרית גת- מתחם תעסוקה ואצטדיון
רשות מקרקעי ישראל
קרית יערים- מעונות יום
מ.מ קריית יערים
רמת גן- מרכז עסקים על הפארק
רשות מקרקעי ישראל
שירותי מיכון ואריזה למטע ולחקלאות, פרדס חנה
אפרון מכונות בע"מ
מתחמי מגורים
אבו תור, ירושלים-מתחם מגורים ופארק ציבורי
דוד סופר
אור יהודה- מתחם הפרדס הצפוני
רשות מקרקעי ישראל
אור יהודה- רבין מערב/כפר עאנה
רשות מקרקעי ישראל
פנינת הבקעה בע"מ
נופי הצפון (ל.פ) בע"מ
יזם פרטי
הנרייטה סאלד, ירושלים-פינוי בינוי
טעמן נדל"ן
יזם פרטי
יזם פרטי
יזם פרטי
חולון- מתחם היובל
עיריית חולון
יזם פרטי
יזם פרטי
טירה- תכנון מתחמים 11-9 למגורים
משרד הבינוי והשיכון
כסיפה, מתחם 9-תכנית מפורטת למגורים
רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
כסיפה, שכונה 49- תכנית מפורטת למגורים
רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
רשות מקרקעי ישראל
מורדות בית ההחלמה, קרית יערים
מ.מ קריית יערים
יזם פרטי
מתחם אמת המים, ירושלים- מגורים ברח' דרך חברון
רשות מקרקעי ישראל
רשות מקרקעי ישראל
יזם פרטי
רח' דרך חברון, ירושלים- מגורים מסחר ומלונאות
אסף חמו
רמות 03, ירושלים-תכנית מפורטת למתחם מגורים
חברת ערים
קבוצת ישרס רסקו
שדה דב, תל אביב- תכניות מפורטת
רשות מקרקעי ישראל
שכונת רוממה, ירושלים- מגורים ומוסדות ציבור
רשות מקרקעי ישראל