גדרה, רוממה, ירושלים-תכנית מפורטת למתחם מגורים

המזמין: נופי הצפון (ל.פ) בע"מ
שנת הזמנת העבודה: 2007
מיקום: ירושלים
שטח: כ-5 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: 49 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, נחום מלצר, איציק אפריל

התכנית המוצעת ממוקמת בצמוד למבנה מד"א, ברחוב גדרה בשכונת רוממה, ירושלים.

התכנית מייעדת את השטח לבניית 2 מבני מגורים חדשים ולתוספת מבוקרת של שטחי בניה למגורים למבנה אשר הוגדר לשימור. מבני המגורים החדשים הינם בני ארבע קומות מעל מפלס כניסה קובעת ושלוש קומות מגורים וחניה תת קרקעית משותפת מתחת למפלס כניסה קובעת.

חלק מקומת החצר התחתונה תיועד למבנים ומוסדות ציבור. בנוסף, יפותח שביל להולכי רגל הקושר בין הדרך לטיילת הסמוכה, וכן מוצעת הרחבת הטיילת המערבית.

  • מבט ממערב. הדמיה- שלום קוולר

התכנית המוצעת ממוקמת בצמוד למבנה מד"א, ברחוב גדרה בשכונת רוממה, ירושלים.

התכנית מייעדת את השטח לבניית 2 מבני מגורים חדשים ולתוספת מבוקרת של שטחי בניה למגורים למבנה אשר הוגדר לשימור. מבני המגורים החדשים הינם בני ארבע קומות מעל מפלס כניסה קובעת ושלוש קומות מגורים וחניה תת קרקעית משותפת מתחת למפלס כניסה קובעת.

חלק מקומת החצר התחתונה תיועד למבנים ומוסדות ציבור. בנוסף, יפותח שביל להולכי רגל הקושר בין הדרך לטיילת הסמוכה, וכן מוצעת הרחבת הטיילת המערבית.