הלגונה המזרחית, אילת-תכנית מפורטת למתחם מלונאות ותיירות

המזמין: החברה לפיתוח חוף אילת
שנת הזמנת העבודה: 1996
מיקום: אילת
שטח: כ-600 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: 2,200 חדרי מלון, מבנה ציבור ומגורים מיוחדים
צוות תכנון: ארי כהן, בוריס מרקובסקי

אתר התכנית הינו האתר המזרחי ביותר בחוף הצפוני של אילת. האתר מיועד לשימושים שונים אשר הרכבם המשותף יעניק למתחם תיירות ומלונאות זה אופי ייחודי התואם למקום ולזמן.

החלל הציבורי הגדול שבמרכז האתר הינו הלגונה אשר יועדה להרחבת היקף חופי הרחצה וליצירת נוף פנימי עשיר לכל מגרשי המלונאות אשר אינם בסמיכות לים סוף. לגונה זו משמשת לרחצה.

תפיסת התכנון הכוללת רואה במתחם זה חלק מן המרקם העירוני הרציף ומקפידה על המשכיות וקשר, הן לקיים והן למתוכנן, מצפון וממזרח בתכנית האב של אילת.

עקרון תכנוני נוסף הנגזר מתפיסת הלגונה וחוף הים כחללים ציבוריים חשובים הינו חשיפתם למשתמשים בדרכים ובטיילות.

המבנים הצפוניים מתוכננים בגובה 6 קומות, בסמוך לחוף מתוכננים מבנים בני 2 או 3 קומות, כך נוצר מעין "אמפיתאטרון" ובו השורות האחוריות גבוהות מהקדמיות ואלה לא חוסמות את המבטים והפתיחות לים.

  • תכנית פיתוח

אתר התכנית הינו האתר המזרחי ביותר בחוף הצפוני של אילת. האתר מיועד לשימושים שונים אשר הרכבם המשותף יעניק למתחם תיירות ומלונאות זה אופי ייחודי התואם למקום ולזמן.

החלל הציבורי הגדול שבמרכז האתר הינו הלגונה אשר יועדה להרחבת היקף חופי הרחצה וליצירת נוף פנימי עשיר לכל מגרשי המלונאות אשר אינם בסמיכות לים סוף. לגונה זו משמשת לרחצה.

תפיסת התכנון הכוללת רואה במתחם זה חלק מן המרקם העירוני הרציף ומקפידה על המשכיות וקשר, הן לקיים והן למתוכנן, מצפון וממזרח בתכנית האב של אילת.

עקרון תכנוני נוסף הנגזר מתפיסת הלגונה וחוף הים כחללים ציבוריים חשובים הינו חשיפתם למשתמשים בדרכים ובטיילות.

המבנים הצפוניים מתוכננים בגובה 6 קומות, בסמוך לחוף מתוכננים מבנים בני 2 או 3 קומות, כך נוצר מעין "אמפיתאטרון" ובו השורות האחוריות גבוהות מהקדמיות ואלה לא חוסמות את המבטים והפתיחות לים.