הנורית, ירושלים-התחדשות עירונית

המזמין: עיריית ירושלים, באמצעות חברת מוריה
שנת הזמנת העבודה: 2015
מיקום: ירושלים
שטח: כ-75 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: התכנית המוצעת כוללת כ-1,700 יח"ד חדשות (במגרשי התכנית), במקום כ-650 קיימות
צוות תכנון: ארי כהן, יעל גולד, אבי לינדנבאום

לאחר אישור בדיקת ההתכנות במסגרת מיון שני של משרד הבינוי והשיכון הוזמנה תכנית בניין עיר.
התכנית מקודמת בהתאם למדיניות עירונית, כמפורט בתכנית האב ליובלים-גנים, המגדירה את מתחם הנורית להתחדשות עירונית.
הצעת התכנון נדרשת לעמוד במגוון תנאים: כדאיות כלכלית; שלביות ביצוע; מרחב עירוני נאות; הספקת צורכי ציבור ופתרון תנועתי.
התכנית מתמודדת עם מתחם הנמצא במצב תחזוקתי ירוד, מהגרועים בעיר. לצד הרצון לחדש ולשפר את איכות חיי התושבים, על התכנית לעמוד במדדי כדאיות כלכלית. המתח בין שתי הדרישות מקבל ביטוי בהצעת התכנון, במסגרתה מוצע בינוי גבוה ורציפות מרחבים פתוחים משמעותיים בין המבנים.
בתכנית זו, לראשונה בירושלים, נעשה שימוש בקרקע משלימה שתורמת להפחתה בצפיפות המגורים העתידית במתחם.

  • מבט על

לאחר אישור בדיקת ההתכנות במסגרת מיון שני של משרד הבינוי והשיכון הוזמנה תכנית בניין עיר.
התכנית מקודמת בהתאם למדיניות עירונית, כמפורט בתכנית האב ליובלים-גנים, המגדירה את מתחם הנורית להתחדשות עירונית.
הצעת התכנון נדרשת לעמוד במגוון תנאים: כדאיות כלכלית; שלביות ביצוע; מרחב עירוני נאות; הספקת צורכי ציבור ופתרון תנועתי.
התכנית מתמודדת עם מתחם הנמצא במצב תחזוקתי ירוד, מהגרועים בעיר. לצד הרצון לחדש ולשפר את איכות חיי התושבים, על התכנית לעמוד במדדי כדאיות כלכלית. המתח בין שתי הדרישות מקבל ביטוי בהצעת התכנון, במסגרתה מוצע בינוי גבוה ורציפות מרחבים פתוחים משמעותיים בין המבנים.
בתכנית זו, לראשונה בירושלים, נעשה שימוש בקרקע משלימה שתורמת להפחתה בצפיפות המגורים העתידית במתחם.