מול ארבל, טבריה-תכנית מפורטת לשכונת מגורים

המזמין: רשות מקרקעי ישראל
שנת הזמנת העבודה: 1997
מיקום: טבריה
שטח: כ-195 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: 430 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, יעל פדן, אודי מנצורי

השכונה ממוקמת במדרונות הצפוניים של טבריה, צופה אל הכנרת, הגולן, הר ארבל ותל רקת, וכן אל המבנה היפה של ימק"א הנבלע בצמחיה עבותה. המקום עצמו צחיח, כמעט נטול צמחיה, הבדל הבולט לעין ביחס לצמחיה המסיבית שלאורך החוף ובוואדי רקת. כביש ארצי/אזורי מפריד בין המקום ובין הכנרת.

שכונה זו תגדיר את גבולה הצפוני של טבריה. היא תמתח את גבולות העיר ותהא חלק ממנה למרות ריחוקה מן המרכז. יחד עם פרויקטים מתוכננים נוספים תהווה רובע חדש אשר שכונותיו קשורות זו בזו וכולן יחדיו מחברות את העיר שעל הצוק לים.

שכונה יכולה להיות אחד ממרכיבי זהותם של המתגוררים בה. מרכיביו הפיזיים של המקום פרושים במרחב והיחסים שביניהם קובעים ומשפיעים על אורחות החיים של המתגוררים במקום במטרה להעצים את זהות וייחודיות השכונה, ליצור קשרים טובים ונוחים עם הסביבה, לאפשר איכות ציבורית, מגוון, אכלוס מכליל ועירוב שימושים. כל אלה יחדיו עתידים לתרום להעצמת עירוניותה של טבריה ולאיכות החיים של המתגוררים בה בכלל ובשכונה זו בפרט.

  • תכנית בינוי. שרטוט- שלום קוולר

השכונה ממוקמת במדרונות הצפוניים של טבריה, צופה אל הכנרת, הגולן, הר ארבל ותל רקת, וכן אל המבנה היפה של ימק"א הנבלע בצמחיה עבותה. המקום עצמו צחיח, כמעט נטול צמחיה, הבדל הבולט לעין ביחס לצמחיה המסיבית שלאורך החוף ובוואדי רקת. כביש ארצי/אזורי מפריד בין המקום ובין הכנרת.

שכונה זו תגדיר את גבולה הצפוני של טבריה. היא תמתח את גבולות העיר ותהא חלק ממנה למרות ריחוקה מן המרכז. יחד עם פרויקטים מתוכננים נוספים תהווה רובע חדש אשר שכונותיו קשורות זו בזו וכולן יחדיו מחברות את העיר שעל הצוק לים.

שכונה יכולה להיות אחד ממרכיבי זהותם של המתגוררים בה. מרכיביו הפיזיים של המקום פרושים במרחב והיחסים שביניהם קובעים ומשפיעים על אורחות החיים של המתגוררים במקום במטרה להעצים את זהות וייחודיות השכונה, ליצור קשרים טובים ונוחים עם הסביבה, לאפשר איכות ציבורית, מגוון, אכלוס מכליל ועירוב שימושים. כל אלה יחדיו עתידים לתרום להעצמת עירוניותה של טבריה ולאיכות החיים של המתגוררים בה בכלל ובשכונה זו בפרט.