מלון קולוני-המושבה הגרמנית, ירושלים

המזמין: פרטי
שנת הזמנת העבודה: 2008
מיקום: ירושלים
שטח: כ-5.6 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: כ-200 חדרי מלון, 14 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, נחום מלצר, אתי אפרתי-אריה

התכנית ממוקמת בצומת הרחובות דרך בית לחם ועמק רפאים, המהווה שער כניסה למושבה הגרמנית.

בשטח התכנית שני מבנים טמפלרים לשימור: בית הספר הישן ובית הספר החדש. בית הספר הישן נבנה בשנת 1877, כמבנה סימטרי בן 2 קומות מעל קומת מרתף מוגבהת ומקורה בגג רעפים. בתקופת המנדט הבריטי נוספו 2 אגפים למבנה, נוספו מרפסות והוסר גג הרעפים.

בית הספר החדש נבנה בשנת 1882, כמבנה דומה לבית הספר הישן, אולם המבנה לא עבר כמעט שינויים. לאחר סגירת בית הספר, שימשו המבנים את השלטונות הבריטיים (כמשרדים) ובשנת 1953 החל להשתמש בהם "מכון הסיבים", אשר פעל במקום עד לשנת 1996.

התכנית מציעה שיקום המבנים לשימור ומלון. מעל בית הספר הישן, שנוספה לו תוספת בניה על ידי הטמפלרים, מוצעת קומה נוספת בחלל גג הרעפים. אגף בן קומה אחת שנבנה מאוחר יותר ופוגם בסימטריה של המבנה, מוצע להריסה.

המלון המוצע משלב בינוי חדש עם המבנים ההיסטוריים ומשולבים בו שטחי מסחר. מגרש נפרד בתחום התכנית מיועד למגורים. המבנים מתוכננים בהיקף המתחם המוצע, סביב חצר פנימית.

בין שני המבנים, על רחוב עמק רפאים, תישמר רחבה פתוחה לציבור, ממנה תהיה גישה לכניסה למלון. המבנה הראשי של המלון פונה לדרך בית לחם. בנייני המגורים ימוקמו על רחוב פטרסון.

  • מקום התכנית - מבט אלכסוני. צילום- sky view

התכנית ממוקמת בצומת הרחובות דרך בית לחם ועמק רפאים, המהווה שער כניסה למושבה הגרמנית.

בשטח התכנית שני מבנים טמפלרים לשימור: בית הספר הישן ובית הספר החדש. בית הספר הישן נבנה בשנת 1877, כמבנה סימטרי בן 2 קומות מעל קומת מרתף מוגבהת ומקורה בגג רעפים. בתקופת המנדט הבריטי נוספו 2 אגפים למבנה, נוספו מרפסות והוסר גג הרעפים.

בית הספר החדש נבנה בשנת 1882, כמבנה דומה לבית הספר הישן, אולם המבנה לא עבר כמעט שינויים. לאחר סגירת בית הספר, שימשו המבנים את השלטונות הבריטיים (כמשרדים) ובשנת 1953 החל להשתמש בהם "מכון הסיבים", אשר פעל במקום עד לשנת 1996.

התכנית מציעה שיקום המבנים לשימור ומלון. מעל בית הספר הישן, שנוספה לו תוספת בניה על ידי הטמפלרים, מוצעת קומה נוספת בחלל גג הרעפים. אגף בן קומה אחת שנבנה מאוחר יותר ופוגם בסימטריה של המבנה, מוצע להריסה.

המלון המוצע משלב בינוי חדש עם המבנים ההיסטוריים ומשולבים בו שטחי מסחר. מגרש נפרד בתחום התכנית מיועד למגורים. המבנים מתוכננים בהיקף המתחם המוצע, סביב חצר פנימית.

בין שני המבנים, על רחוב עמק רפאים, תישמר רחבה פתוחה לציבור, ממנה תהיה גישה לכניסה למלון. המבנה הראשי של המלון פונה לדרך בית לחם. בנייני המגורים ימוקמו על רחוב פטרסון.