מתחם הקאנטרי רמות, ירושלים

המזמין: רשות מקרקעי ישראל
שנת הזמנת העבודה: 2016
מיקום: שכונת רמות ירושלים
שטח: 42 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: 195 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, מיכאל וינד, צליל אטיאס, אמיר אלישע

התכנית ממוקמת בשולי שכונת רמות בירושלים, בשטח שהיה מיועד למתחם קאנטרי. עם הקמתו של מתחם ספורטק כחלק מפיתוח פארק עמק הארזים, התייתר הצורך בהקמת מתחם הקאנטרי בתוך השכונה, לכן

יזמו עיריית ירושלים ורשויות המדינה תכנית לשינוי ייעודו של המגרש לשכונת מגורים. התכנית מציעה השלמת הרקמה הבנויה של תכניות סמוכות הנמצאות בשלבים מתקדמים של תכנון מפורט וביצוע, ומייעדת שטח לגינה שכונתית ומבני ציבור במרכזה, וכן מגרש בשטח 9 דונם להקמת בריכת שחייה. שטח התכנון מאופיין בשיפועים גבוהים המגיעים עד לכדי 40%.

  • התמצאות

התכנית ממוקמת בשולי שכונת רמות בירושלים, בשטח שהיה מיועד למתחם קאנטרי. עם הקמתו של מתחם ספורטק כחלק מפיתוח פארק עמק הארזים, התייתר הצורך בהקמת מתחם הקאנטרי בתוך השכונה, לכן

יזמו עיריית ירושלים ורשויות המדינה תכנית לשינוי ייעודו של המגרש לשכונת מגורים. התכנית מציעה השלמת הרקמה הבנויה של תכניות סמוכות הנמצאות בשלבים מתקדמים של תכנון מפורט וביצוע, ומייעדת שטח לגינה שכונתית ומבני ציבור במרכזה, וכן מגרש בשטח 9 דונם להקמת בריכת שחייה. שטח התכנון מאופיין בשיפועים גבוהים המגיעים עד לכדי 40%.