גד, ירושלים-תכנית מפורטת למתחם מגורים

המזמין: פנינת הבקעה בע"מ
שנת הזמנת העבודה: 2007
מיקום: ירושלים
שטח: כ-22 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: 210 יח"ד
צוות תכנון: ארי כהן, נחום מלצר, אתי אפרתי-אריה

התכנית המוצעת משתרעת על שטח אשר רובו פנוי מבניה בשכונת גאולים, ממערב לבניין "אולפן עציון", שהוגדר כמבנה לשימור ע"י תכנית 3770. המבנה נבנה בשנת 1937, כבית ספר לתיאולוגיה ופילוסופיה עבור המסדר הכרמליתי.

התכנית המוצעת מייעדת את השטח לבניית מבני מגורים חדשים מעל קומות חניה תת קרקעית משותפת. תשעת המבנים יוצרים בלוק עירוני ובמרכזו שטח פתוח משותף הקושר בין מזרח הבלוק למערבו. שני המבנים המערביים הגובלים בשצ"פ הינם בני 8 קומות מעל כניסה קובעת, המבנים בחזית הדרומית בני 5-4 קומות והמבנים בחזית הצפונית בני 6 קומות.

  • סקיצה- מבט מהחלל המרכזי

התכנית המוצעת משתרעת על שטח אשר רובו פנוי מבניה בשכונת גאולים, ממערב לבניין "אולפן עציון", שהוגדר כמבנה לשימור ע"י תכנית 3770. המבנה נבנה בשנת 1937, כבית ספר לתיאולוגיה ופילוסופיה עבור המסדר הכרמליתי.

התכנית המוצעת מייעדת את השטח לבניית מבני מגורים חדשים מעל קומות חניה תת קרקעית משותפת. תשעת המבנים יוצרים בלוק עירוני ובמרכזו שטח פתוח משותף הקושר בין מזרח הבלוק למערבו. שני המבנים המערביים הגובלים בשצ"פ הינם בני 8 קומות מעל כניסה קובעת, המבנים בחזית הדרומית בני 5-4 קומות והמבנים בחזית הצפונית בני 6 קומות.