שכונת עיסאוויה, ירושלים- תכנית מתאר מפורטת

המזמין: עיריית ירושלים
שנת הזמנת העבודה: 2015
מיקום: מזרח העיר ירושלים
שטח: 1,050 דונם
סטטוס: בהליכי אישור
פרוגרמה: מגורים, שטחי מסחר ותעסוקה ומבני ציבור שכונתיים
צוות תכנון: ארי כהן, מרים ברודי-שוויקה, אמיר אלישע, איסמעיל סלח
בשיתוף עם: ד"ר חיים פיאלקוף, IPCC ואסנת פוסט

תכנית מתאר לכל שטח שכונת עיסאוויה הנמצאת במזרח העיר ירושלים. סביבת התכנון הינה סביבה א-פורמלית בה התפתחות הבינוי לאורך השנים נעשתה באופן כמעט אורגני, למעט מערכת דרכים בסיסית. התכנית מציעה מנגנון המשלב שתי רמות תכנון: תכנון חד-שלבי הכולל חיזוק מערכת דרכים שכונתית ומערכת תחבורה ציבורית, איתור מגרשים למוסדות ציבור גדולים ושצ"פים מרכזיים וכן אזורי מגורים חדשים; תכנון דו-שלבי באזורי מגורים קיימים תוך קביעת הנחיות להכנת תכנית בינוי בסמכות מקומית (כחלק מהליך בקשה להיתר) והקצאות שטחים לצרכי ציבור בהתאם לחלוקה למתחמים הנשענים על מאפיינים גיאוגרפיים ושייכות משפחתית. לתכנית קדם סקר מבנים ואוכלוסייה מפורט אשר בוצע על ידי צוות התכנון ונשען על מספר רב של מקורות מידע והצלבת נתונים שונים, ניתוחי תצ"א ומבטים אלכסוניים, וסקרי שטח. תהליך התכנון מתבצע תוך שיתוף הציבור בשכונה והתאמת התוצר התכנוני לצרכיו ולצרכים עירוניים.

  • תשריט

תכנית מתאר לכל שטח שכונת עיסאוויה הנמצאת במזרח העיר ירושלים. סביבת התכנון הינה סביבה א-פורמלית בה התפתחות הבינוי לאורך השנים נעשתה באופן כמעט אורגני, למעט מערכת דרכים בסיסית. התכנית מציעה מנגנון המשלב שתי רמות תכנון: תכנון חד-שלבי הכולל חיזוק מערכת דרכים שכונתית ומערכת תחבורה ציבורית, איתור מגרשים למוסדות ציבור גדולים ושצ"פים מרכזיים וכן אזורי מגורים חדשים; תכנון דו-שלבי באזורי מגורים קיימים תוך קביעת הנחיות להכנת תכנית בינוי בסמכות מקומית (כחלק מהליך בקשה להיתר) והקצאות שטחים לצרכי ציבור בהתאם לחלוקה למתחמים הנשענים על מאפיינים גיאוגרפיים ושייכות משפחתית. לתכנית קדם סקר מבנים ואוכלוסייה מפורט אשר בוצע על ידי צוות התכנון ונשען על מספר רב של מקורות מידע והצלבת נתונים שונים, ניתוחי תצ"א ומבטים אלכסוניים, וסקרי שטח. תהליך התכנון מתבצע תוך שיתוף הציבור בשכונה והתאמת התוצר התכנוני לצרכיו ולצרכים עירוניים.