הרובע הארמני בעיר העתיקה, ירושלים-תכנית אב

המזמין: הפטריארכיה הארמנית
שנת הזמנת העבודה: 2013
מיקום: ירושלים
שטח: 87 דונם
פרוגרמה: ניהול וממשק נכסי הפטריארכיה הארמנית וקביעת אזורים לייעודים שונים, מתוכם מבני דת ותרבות, חינוך, מסחר, מגורים, שיפור רווחת דיור ומרחבים פתוחים
צוות תכנון: ארי כהן, אלה זילברפרב-בן עזרא, צפי שלף, מייק טרנר

תכנית האב שמה לה למטרה לטפל בהיבט התכנוני והממשק בכל הקשור לנכסיה של הפטריארכיה הארמנית-אורתודוקסית וקהילתה. התכנית כוללת סקירה יסודית של המצב הבנוי הקיים בשטח, הגדרת תחומים לשימור ואזורים לשיקום, פיתוח והסדרההכל בהתאם למדיניות התכנון והקריטריונים המיוחדים שנקבעו לעיר העתיקה. תכנית האב חלה הן על שטחי הפטריארכיה הארמנית בתוך חומות העיר העתיקה, והן על השטחים בבעלות הפטריארכיה הארמנית מחוץ לחומות. התכנית מגבשת אסטרטגיה תכנונית תוך פירוט תיקי פרויקט קונקרטיים ובהם תכניות מפורטות. תכנית האב עתידה לסייע בשמירה על נכסיה וערכיה של העיר העתיקה כאתר מורשת עולמית מוכרז ובמאמציה של הפטריארכיה הארמנית לפעול להסדרה של הבינוי הקיים ככל הניתן, כמו גם להסרת מפגעים וטיפול בבעיות-לרווחת הקהילה, התושבים והנכס עצמו.

דו"ח מסכם תכנית אב

תיקי פרויקט

  • מפת העיר העתיקה

תכנית האב שמה לה למטרה לטפל בהיבט התכנוני והממשק בכל הקשור לנכסיה של הפטריארכיה הארמנית-אורתודוקסית וקהילתה. התכנית כוללת סקירה יסודית של המצב הבנוי הקיים בשטח, הגדרת תחומים לשימור ואזורים לשיקום, פיתוח והסדרההכל בהתאם למדיניות התכנון והקריטריונים המיוחדים שנקבעו לעיר העתיקה. תכנית האב חלה הן על שטחי הפטריארכיה הארמנית בתוך חומות העיר העתיקה, והן על השטחים בבעלות הפטריארכיה הארמנית מחוץ לחומות. התכנית מגבשת אסטרטגיה תכנונית תוך פירוט תיקי פרויקט קונקרטיים ובהם תכניות מפורטות. תכנית האב עתידה לסייע בשמירה על נכסיה וערכיה של העיר העתיקה כאתר מורשת עולמית מוכרז ובמאמציה של הפטריארכיה הארמנית לפעול להסדרה של הבינוי הקיים ככל הניתן, כמו גם להסרת מפגעים וטיפול בבעיות-לרווחת הקהילה, התושבים והנכס עצמו.

דו"ח מסכם תכנית אב

תיקי פרויקט