כסיפה, שכונה 47-תכנית מפורטת למגורים

המזמין: רשות מקרקעי ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
שנת הזמנת העבודה: 2015
מיקום: שכונה 47, ממזרח לנחל באר-שבע, מדרום לדרך 31 ומצפון לישוב הקיים כסיפה
שטח: 282.5 דונם
סטטוס: מאושר
פרוגרמה: שכונת מגורים בהיקף של כ-750 יח"ד, שטחים למבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים, שטחים חקלאיים ואתר תיירות
צוות תכנון: ארי כהן, יערה רוזנר מנור, אלה זילברפרב-בן עזרא, אמיר אלישע

תכנית מתאר מפורטת הכוללת הסדרה במקום, בשטח שמוגדר לפי תמ"מ 4/14/23 כשטח ישוב פרברי. חלקה הארי מחוץ לתחום השיפוט של מועצה מקומית כסיפה, אך נמצאת בתחום שהמועצה המקומית מבקשת לכלול בעתיד בתחום השיפוט של הישוב. התכנית מציעה הסדרה במקום של התושבים המתגוררים בתחומה, ע"י הגדרת מתחמי מגורים בשטחים בהם קיימים מגורים בפועל. בנוסף מציעה התכנית מגרשי מגורים נוספים, בשטחים בהם לא קיימים כיום מגורים בפועל. התכנית מציעה שינוי בפריסת השטחים ביעוד קרקע חקלאית ומציעה שטחים ביעוד זה כשטחים לשימוש התושבים וכעתודה לפיתוח בעתיד. התכנון מתואם עם מסמכי תכנית השלד לכסיפה לעניין תשתיות, ייעודי קרקע והקצאות שטחי ציבור. התכנית נערכה בתהליך של תכנון השתתפותי עם התושבים המתגוררים בתחומה ובכל הנוגע להסדרה במקום של התושבים, הגדרת שטחים לציפוף והתפתחות עתידית, הגדרת שטחי ציבור ומערך דרכים ותשתיות-נעשה בהסכמת התושבים ובהתאמה לצרכיהם.

 

  • תשריט שימושי קרקע

תכנית מתאר מפורטת הכוללת הסדרה במקום, בשטח שמוגדר לפי תמ"מ 4/14/23 כשטח ישוב פרברי. חלקה הארי מחוץ לתחום השיפוט של מועצה מקומית כסיפה, אך נמצאת בתחום שהמועצה המקומית מבקשת לכלול בעתיד בתחום השיפוט של הישוב. התכנית מציעה הסדרה במקום של התושבים המתגוררים בתחומה, ע"י הגדרת מתחמי מגורים בשטחים בהם קיימים מגורים בפועל. בנוסף מציעה התכנית מגרשי מגורים נוספים, בשטחים בהם לא קיימים כיום מגורים בפועל. התכנית מציעה שינוי בפריסת השטחים ביעוד קרקע חקלאית ומציעה שטחים ביעוד זה כשטחים לשימוש התושבים וכעתודה לפיתוח בעתיד. התכנון מתואם עם מסמכי תכנית השלד לכסיפה לעניין תשתיות, ייעודי קרקע והקצאות שטחי ציבור. התכנית נערכה בתהליך של תכנון השתתפותי עם התושבים המתגוררים בתחומה ובכל הנוגע להסדרה במקום של התושבים, הגדרת שטחים לציפוף והתפתחות עתידית, הגדרת שטחי ציבור ומערך דרכים ותשתיות-נעשה בהסכמת התושבים ובהתאמה לצרכיהם.